Lyrics: Iconick – Souvenir (16) [Dutch]

Distantieer mezelf van de gekkies en dwazen
Evacueer m’n dierbaren of laat ze overplaatsen
Een stap buiten het kwade, de puurste vorm van adem
Je kunt m’n stelling bevestigen met ‘amen’
Bewoog mezelf eigentijds naar het paradijs
Verklaar mezelf nader en doe dat wijs in Parijs
J’veux prendre cette addition comme un souvenir
Ja kom nou maar weer hier en schenk me een rosébier
Twee croissantjes op en ik ben opgeladen
Glimlachen is één van mijn ochtendtaken
Zet mezelf op scherp en vandaag op verwerkt
Het signaal van mijn sensor wordt gaandeweg versterkt
Samen aan de kilometers met een plattegrond
Enrichissant – zonder dat je dat verstond
Ik kom soms binnenvallen als een zak beton
Zonder pardon maar relevant zoals een krant alom