Lyrics: Iconick – Geschapen [Dutch]

Eén dezer dagen wil ik vrede meemaken
Bekijk wat ik kan doen om mijn steen bij te dragen
Net als de verdreven guldens ben ik vermenigvuldigd
Dubbel zo veel waard en het worden van een tegensputter
Krijg nou al geen lucht meer
Ik blijf hangen – niet zoals de koopzucht van Mark Rutte
Je moet kansen benutten, tenzij je moet kruipen door rioleringsputten
Vandaag handel ik ‘ns impulsief, inclusief
De consequenties voor mijn daden dus ik neem voor lief
‘t Is niet niks hè? Nee ‘t-is crisis
Word je moe van een politicus die je anker gooit in de cyclus
Tot hier en niet verder, ook al ben je altijd echt gebleven
Waar jij naartoe moet? Gappie, Google Maps het even
Door naar de volgende fase: de overgave
Groot genoeg geschapen om het op deze wereld te maken
Prima zo, al is er niemand die mij effe meldt wat
Het eigenlijke doel is, dus cruesli en een melkpak